Історична довідка

Кафедра біології вперше була створена у Національному фармацевтичному університеті в 2004 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри фізіології. В результаті було створено дві кафедри: кафедру фізіології та кафедру біології. Кафедру біології очолила кандидат біологічних наук, доцент Віра Миколаївна Кравченко. У 2007 р. кафедра фізіології була об’єднана з кафедрою біології в нову структурну одиницю, нова кафедра отримала назву кафедра біології, фізіології та анатомії людини. Чергова реорганізація з виділенням кафедри біології в самостійну одиницю НФаУ відбулась в 2013 р., а її завідувачем стала доктор біологічних наук, професор Ольга Іванівна Набока. Повторне рішення про створення кафедри біології було прийнято після ретельного вивчення структури інших вищих навчальних закладів та факультетів Європи, які готують фахівців освітнього напряму «Фармація» та «Медицина». Як в Україні, так і за межами, аналогічні кафедри мають такі ж самі або дещо інші назви (медичної біології – у Вінницькому державному медичному університеті, медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки – у Буковинському державному медичному університеті, біології – у Медичному університеті Білостоку в Польщі, медичної генетики – в університеті Шегеда в Угорщині тощо), але дисципліни, що там викладаються, в цілому подібні за програмним змістом. На даний час кафедра біології має вагомі здобутки завдяки колективу співробітників, які плідно працювали для створення навчально-методичного та наукового підґрунтя для подальшої роботи. Зокрема, під час існування кафедри біології як самостійної, були заплановані та виконувались дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук В.М. Кравченко (захищена в 2007 р.), О.В. Філіпцової (захищена в 2009 р.) та на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук В.А. Рибак (захищена в 2007 р.). Співробітники кафедри Н.Ф. Тимчук, О.В. Філіпцова, В.А. Рибак та О.В. Павиченко – співавтори науково-методичних розробок кафедри: посібників «Біологія з основами генетики» (2006), «Біологія клітини» (2006), «Основи гістології, цитології та ембріології» (2007), «Biology and Genetics Principles» (2007), типових та робочих програм тощо. Науковими напрямками кафедри біології є: вивчення фармакологічної активності нових субстанцій синтетичного та рослинного походження, вивчення механізмів дії нових БАР, аналіз генетичної структури сучасних урбанізованих популяцій України, генетичний аналіз поширених мультифакторіальних хвороб людини, аналіз квазігенетичних маркерів людини, генетика поведінки людини.

 

Print Friendly, PDF & Email