Бурлака Ірина Сергіївна

DSC_0140

        БУРЛАКА Ірина Сергіївна (08.12.1978, с. Чугуївка, Чугуївський район, Приморський край, Росія) – кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри біології.

 

Закінчила Національну фармацевтичну академію у 2001 р.

 

Працювала:

старший лаборант кафедри ХПС Національного фармацевтичного університету (2009 – 2013 р);

асистент кафедри біології з 2013 року.

старший викладач кафедри біології з 2018 року.

 

Навчально-методична робота: 

Викладає дисципліну “Біологія з основами генетики” для спеціальності “Фармація”.

 

Напрями наукових досліджень:

у 2013 р. було захищено дисертаційну роботу на тему «Фармакогностичне вивчення Calamagrostis epigeios i Deschampsia caespitosa». За період виконання дисертаційної роботи було опубліковано 15 наукових праць, у тому числі 8 статей у наукових фахових міжнародних та українських журналах, 1 патент України на корисну модель, 7 тез доповідей на наукових конференціях.

 

Громадська діяльність:

відповідальна за навчальну роботу на кафедрі біології.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply