Дьоміна Євгенія Вікторівна

Дьоміна AD8A7518(1)Євгенія Вікторівна, кандидат медичних наук (2013), асистент кафедри біології

Автобіографія Дьоміна Євгенія Вікторівна народилась 17 вересня 1979 року в смт. Сахновщина Харківської області.) Закінчила Харківський державний медичний університет (2002). Працювала: лікар в Харківській обласній клінічній лікарні (2004–2017); асистент кафедри біології (з 2013).

Видавнича діяльність (основні праці) Навчально-методичні праці. 1. Оториноларингологія в таблицях: навч. посіб. А.С. Журавльов, Л.С. Негіпа, А.В. Лупир, М.І Ященко, М.В. Калашник, Є.В. Дьоміна, И.О. Одарюк, А.В. Дзиза; за ред. А.С. Журавльова. – Харків, ХНМУ., 2008, 76 с. 2. Методи дослідження носа й навколоносових пазух: навч. посіб. / А.С. Журавльов, В.С. Сміянов, М.І Ященко, А.В. Лупир, Л.С. Негіпа, М.В. Калашник, Н.О. Шушляпіна, Н.О. Юревич, Є.В. Дьоміна, Ю.М. Калашник, А.В. Дзиза; за ред. А.С. Журавльова. – Харків: Кроссроуд, 2011. – 92 с. 3. Анатомо-клінічний атлас вуха: навч. посіб. / В.М. Лупир, А.В. Лупир, Д.М. Шиян, М.В. Лупир, Є.В. Дьоміна; за ред. В.М. Лупиря. – Х.: СПДФО Бровін О.В., 2012. – 124 с.

Статті (закордонні) 1. Bondarenko O.V., Lutsenko V.I., Mishyna M.M., Dyomina Ye. V. Dynamics of the auricular microbial landscape in experimental animals after piercing // O.V. Bondarenko, V.I. Lutsenko, M.M. Mishyna, Ye. V.Dyomina // Massachusetts Review of Science and Technologies. – 2016. – Vol.7, No.1(13). – P. 907-912. 2. Bondarenko O.V., Mishyna M.M., Zyyhuravlev A. S., Dyomina Ye. V.The state of the auricular skin microbiocenosis after piercing with us of products made of different metals (an experimental research). Oxford Review of Education and Science. January-June, 2016. Vol. 1(11). P. 479-484. 4. Zhuravlev A.S. Microbiological evaluation of the effectiveness of various treatments for patients with chronic compensated tonsillitis / A.S. Zhuravlev, Hans Manee, Ye. V. Dyomina // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae, Russian Federation. – 2014. – Vol. 20, No 1. – P. 42-47. 5. Rozkladka A.I. The state of the sound-perceiving and sound-conducting apparatus of the acoustic analyzer in long-term sound loads (cassette players) // A.I.Rozkladka, A.S. Zhuravlev, Ye.V. Dyomina // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. – 2012. – Vol. 18. – №4. – P.33 – 37.

Наукова діяльність Автор і співавтор понад 50 наукових праць, зокрема, 3 навчальних посібники.

Дисципліни, які викладає (в різні роки) 1. Біологія з основами генетики. 2. Клітинна біологія.

Громадська діяльність Відповідальна за сайт кафедри.

Print Friendly, PDF & Email