Лучко Катерина Миколаївна

ЛУЧКО Катерина Миколаївна (27 лютого 1986 року) народилася в місті Харків. Кандидат біологічних наук (2016), асистент кафедри біології Національного фармацевтичного університету (з 2017 року).

Закінчила магістратуру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2009 рік).

Працювала: біолог в клініко-діагностичній лабораторії ПП “Консультативна поліклініка” (2009-2017); асистент кафедри біології Національного фармацевтичного університету (з 2017 року).

Напрями наукових досліджень: генетика людини, генетика поведінки, популяційна генетика.

Наукові здобутки: автор і співавтор біля 15 наукових робіт.

Основні праці:

Атраментова Л.А., Лучко Е.Н. Уровень агрессивности и эмпатии в зависимости от демографического статуса пробандов и их родителей / Л.А. Атраментова, Е.Н. Лучко // Вестник харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. – 2014. – Вып.21 (1112). – С.34-41.

Атраментова Л.А., Лучко Е.Н. Брачная сопряжённость по показателям агрессивности и эмпатии / Л.А. Атраментова, Е.Н. Лучко // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. – 2014. – В.22(1126). – С.41-46.

Лучко К.М. Асоціація однонуклеотидного поліморфізму (SNP) rs2235186 гена МАО-А з рівнем агресивності й емпатії серед мешканців міста Харкова / К.М. Лучко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 71. – С.137-135.

Атраментова Л.А., Лучко Е.Н. Агрессивность и эмпатия как факторы генетической дифференциации городского населения / Л.А. Атраментова, Е.Н. Лучко // Генетика – 2016. – №5.

L. Atramentova, E. Luchko, O. Filiptsova Impact of migration on the expression of aggression and empathy in urban population / L. Atramentova, E. Luchko, O. Filiptsova // The Egyptian Journal of Medical Human Genetics – 2018. Vol.9. P. 83-86.

Print Friendly, PDF & Email