Ткачов Олександр Володимирович

AD8A7485(1)                ТКАЧОВ  Олександр Володимирович (народився 4 березня у м. Луганськ)

доцент кафедри біології (з 2015 року),

доктор с.-г. наук (03.00.13 — фізіологія людини і тварин),

старший науковий співробітник (2014).      

Закінчив факультет ветеринарної  медицини Луганського національного  аграрного університету і отримав  кваліфікацію «Лікар ветеринарної  медицини». Одночасно отримав другу  вищу освіту «економіст з обліку та  аудиту».   У 2009 році захистив кандидатську дисертацію: «Репродуктивні якості та біотехнологічна придатність сперми жеребців заводських порід до кріоконсервування», яка присвячена підвищенню ефективності біотехнологічної роботи з кріоконсервування сперми жеребців та штучного осіменіння кобил. У 2014 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника за наукові праці, які присвячені впливу цито- та імуногенетичних показників на ефективність біотехнологічної роботи з кріоконсервування сперми та штучного осіменіння коней, а також впливу ступеня ушкодження мембран сперміїв жеребців на результативність штучного осіменіння кобил.

У 2018 році захистив докторську дисертацію (03.00.13 — фізіологія людини і тварин).

Навчально-методична робота: Читає лекції з предметів «Біологія з основами генетики», «Клітинна біологія», «Сучасні проблеми молекулярної біології», «Прикладна генетика» .

Науково-дослідна робота: Науковий напрямок – фізіологія, генетика, біотехнологія відтворення тварин, кріоконсервування сперми та штучне осіменіння. Розробив безлігатурний спосіб кастрації самців тварин. Співавтор та автор унікального інструментарію для штучного осіменіння коней та інших видів тварин. Автор та співавтор понад 151 наукових праць з яких 40 патентів України, 33 методичні рекомендації.

Print Friendly, PDF & Email