Ткачов Олександр Володимирович

AD8A7485(1)                ТКАЧОВ  Олександр Володимирович (народився 4 березня у м. Луганськ), доцент кафедри біології (2015), кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.         Закінчив факультет ветеринарної  медицини Луганського національного  аграрного університету і отримав  кваліфікацію «Лікар ветеринарної  медицини». Одночасно отримав другу  вищу освіту «економіст з обліку та  аудиту».   У 2009 році захистив кандидатську дисертацію: «Репродуктивні якості та біотехнологічна придатність сперми жеребців заводських порід до кріоконсервування», яка присвячена підвищенню ефективності біотехнологічної роботи з кріоконсервування сперми жеребців та штучного осіменіння кобил. У 2014 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника за наукові праці, які присвячені впливу цито- та імуногенетичних показників на ефективність біотехнологічної роботи з кріоконсервування сперми та штучного осіменіння коней, а також впливу ступеня ушкодження мембран сперміїв жеребців на результативність штучного осіменіння кобил.       Навчально-методична робота: Читає лекції з предметів «Біологія з основами генетики», «Клітинна біологія», «Сучасні проблеми молекулярної біології» (студентам заочної форми навчання).   Науково-дослідна робота: Науковий напрямок – біотехнологія відтворення тварин, а саме кріоконсервування сперми та штучне осіменіння. Розробив безлігатурний спосіб кастрації самців тварин. Співавтор та автор унікального інструментарію для штучного осіменіння коней та інших видів тварин. Автор та співавтор понад 123 наукових праць з яких 33 патенти України, 31 методичні рекомендації.

Print Friendly, PDF & Email