21 листопада 2018 року на базі ХНМУ відбулася IV міжвузівська науково-практична конференція “Сучасні проблеми лабораторної медицини”

20-21 листопада 2018 на базі Харківського національного медичного університету відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, яку включено до реєстру МОЗ та НАМН України “Актуальні питання лабораторної медицини”. В рамках цієї конференції відбулася четверта міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів “Сучасні проблеми лабораторної медицини”. З доповідями виступили студентки 1 курсу факультету з підготовки іноземних громадян НФаУ Johnson Angella Isobeye (“The problem of dual diagnosis in medicine”, науковий керівник проф., д.біол.н. О.В. Філіпцова) та Sowunmi Oluwabukunmi Dolapo (“Cancer in relation to laboratory diagnostics”, науковий керівник ас. К.М. Лучко).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.